Услуги

Необходими документи за организация на погребение в нов или стар гроб

Гробно място

За организация на погребение в нов гроб са необходими следните документи:

  1. Лична карта на починалия
  2. Съобщение за смърт (издава се от личния лекар срещу потребителска такса)
  3. Декларация за нов гроб

За организация на погребение в стар гроб са необходими следните документи:

  1. Фактура или квитанция за платено гробно място
  2. Документ доказващ наследствените права на починалия (Удостоверение за наследници)
  3. Ако починалият не е пряк наследник на гроба се изисква съгласие от всички наследници
  4. Съобщение за смърт (издава се от личния лекар срещу потребителска такса)
  5. Лична карта на починалия